canada goose discount uk Canada Goose Online Cheap Canada Goose Canada Goose Sale parajumpers jassen dames sale parajumpers dames canada goose jakke outlet

Nieuws

WFDYS JR CAMP Australia

03 Oktober 2016

WFDYS JR KAMP Australië from Nederlandse Dove Jongeren on Vimeo.

EUDY JUNIOR CAMP

15 Juni 2016

Wat zijn onze verwachtingen van EUDY Junior Camp in Noorwegen? from Nederlandse Dove Jongeren on Vimeo.

Deze zomer gaan 4 toffe jongeren met 1 begeleider naar EUDY Junior Camp in Al, Noorwegen. Het kamp wordt gehouden van 19 t/m 26 juli. Het thema van het kamp is Diversity Amoug Us. Heel de week wordt lezingen en workshops over diversiteit gehouden. Ondertussen gaan de jongeren natuurlijk leuke activiteiten en outdoor doen, zoals raften en klimmen! Ook gaan ze een culturele avond doen met verschillende landen. Ze hebben onwijs veel zin in! Bekijk de video wat hun verwachtingen van het kamp zijn. Check de website en Facebook van EUDY voor meer informatie over het kamp!

Vacature Coordinator NDJ

20 Mei 2016

Vacature Coördinator NDJ from Nederlandse Dove Jongeren on Vimeo.OPROEP: NDJ is alweer op zoek naar een nieuwe bestuurslid! Hou je van dingen organiseren en regelen? Ben je ook praktisch? Dan is de coördinator-functie ideaal voor jou! Check deze video voor meer informatie! Kom jij ons team versterken?

19 maart 2016: Themadag ‘In eigen hand’

21 Februari 2016

Op 19 maart 2016 organiseren de FODOK en de Nederlandse Dove Jongeren weer de jaarlijkse themadag. Dé dag en dé plaats om elkaar te ontmoeten, te netwerken en ook nog wat op te steken. De dag is bedoeld voor dove jongeren en kinderen - met of zonder CI, hun ouders en andere belangstellenden. Dit jaar is het thema 'In eigen hand’. Hieronder vind je het totale programma. Je bent van harte uitgenodigd! 
Waar

 De dag wordt gehouden op de Mytylschool Ariane de Ranitz, Blauwe Vogelweg 11 in Utrecht. Programma 
 10.00 uur Inloop met koffie en thee voor FODOK-leden en deelnemers LJO 
10.30 uur FODOK-ledenvergadering (alleen voor FODOK-leden) 10.30 uur Landelijk Jongerenoverleg (LJO - voor dove jongeren) 
11.30 uur Inloop met koffie en thee voor deelnemers Themadag 

12.00 uur Lezing ‘Vooruitstruikelen - op weg naar flexibel ouderschap’ Maarten Vogelaar 12.00 uur
 Jongerenlezing: 'Het heft in eigen hand!' Roos Wattel en Bart Koolen 13.00 uur Lunch 
 14.00 uur Workshops (in twee rondes) 16.30 uur Gezamenlijke afsluiting 

 Landelijk Jongerenoverleg (LJO) De NDJ nodigt alle dove jongeren van Nederland uit om het Landelijk Jongerenoverleg bij te wonen. Daar ben jij toch zeker ook bij! Jongerenlezing: "Het heft in eigen hand!" door Roos Wattel en Bart Koolen Heb jij een doel in je leven en weet je hoe je dit doel kan bereiken? Zet jij daarin zelf actieve stappen of ben jij iemand die anderen over jouw leven laat beslissen? In de workshop ‘Neem het heft in eigen hand’ zal aan de hand van voorbeelden verteld worden hoe belangrijk het is om zelf te beslissen over de stappen die je zet in je leven. Anderen kunnen het nog zo goed bedoelen, maar jij moet het zelf doen! Wedden dat je na deze lezing heel veel zin hebt om je ‘eigen’ kracht te tonen? Workshops In de middag staan twee workshoprondes gepland. Er staan zeer diverse workshops op het programma. Alle workshops worden in één keer gegeven. Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving van de workshops die je kunt bijwonen.   Workshop 1: Jong, Doof en op avontuur –  door Caroline Smits Caroline Smits is jong, Doof en dol op avontuur. Ze is een echte wereldreizigster. India, Turkije, Montenegro, noem het maar op, zij heeft het gezien! Hoe doet ze dat? Waar moet je rekening mee houden? Wat neem je neem? Hoe communiceer je? In deze workshop vertelt zij over haar belevenissen op reis. Workshop 2: Huiskamerbijeenkomst – door Merel Naomi van Zuilen en Nicole Wasmoeth Tijdens deze huiskamerbijeenkomst staat onderlinge kennismaking centraal. Er zijn geen vaste agendapunten en geen vaststaand thema. Bij deze workshop is alle tijd en ruimte voor jouw vragen. Wil je ervaringen of tips delen met andere ouders? Heb je vragen over opvoeding, onderwijs of vrijetijdsbesteding? Heb je net gehoord dat je kind doof is en wil je graag contact met andere ouders? Ook dan is deze workshop iets voor jou. Workshop 3: AB’er over Passend Onderwijs – door Karin Bezemer en Karin van Vianen van de Polanoschool (Auris) Wat is er veranderd sinds de komst van Passend Onderwijs? Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat is wenselijk? Wat is mogelijk? De weg naar Passend Onderwijs voor dove leerlingen is geen geplaveide of vanzelfsprekende weg. Karin Bezemer en Karin van Vianen delen hun visie op Passend Onderwijs en hun ervaringen met dove leerlingen in het regulier onderwijs graag met de deelnemers aan de workshop. Er is ook gelegenheid tot het uitwisselen van gedachten en ervaringen. Workshop 4: Doven op ontwikkelingssamenwerking – door Linde Terpstra Wat houdt ontwikkelingssamenwerking precies in? Hoe overbrug je de cultuurverschillen? Wat kunnen wij in Nederland voor doven in ontwikkelingslanden betekenen en andersom? Linde Terpstra vertelt over haar ervaringen met ontwikkelingssamenwerking. Workshop 5: Doof zijn: vroeger en nu – door Michiel Bouw, Elly Muller en Thea Wijkhuisen(De Gelderhorst) Was vroeger alles beter voor Dove mensen? Of boffen de jonge Doven van nu gewoon met alle voorzieningen? Is er eigenlijk wel wat veranderd de laatste decennia? Een dove bewoner van De Gelderhorst, zorgcentrum voor oudere Doven, gaat in gesprek met een Dove jongere over vroeger en nu en over wat we daarvan kunnen leren. Workshop 6: Ik ga naar school en ik neem mee – door Karla van der Hoek Een tolk en solo-apparatuur kennen we allemaal. Maar wat is er nog meer beschikbaar voor je dove kind? Er zijn steeds meer ontwikkelingen waar je kind van zou kunnen profiteren, zoals bijvoorbeeld spraakherkenning en solo met extra microfoon(s). En wat kan een tolk op afstand bieden? Workshop 7: Opvoeden naar zelfstandigheid: een hele kunst! – door Corien Brokking en Silvia Hartzema Twee moeders, een doof en een horend, vertellen hoe zij hun dove kinderen opvoed(d)en. Wat hadden ze voor ogen, wat verwachtten ze, wat ging onverwacht mis en wat ging juist goed? Corien en Silvia putten uit een schat aan ervaringen en gaan graag met de aanwezigen in gesprek. Workshop 8: Wat hoor ik? - door Annemiek Voor in ’t holt Wat hoort je kind met CI of met hoorapparaten nou eigenlijk? Wat voor ’n invloed heeft omgevingsgeluid of afstand op de verstaanbaarheid? Hoe zit dat met muziek? Hoe klinkt het verschil tussen een jongens- of een meisjesstem? Annemiek Voor in ’t holt laat je aan de hand van geluidsfragmenten en experimenten ervaren hoe het is om te luisteren als je slechthorend bent. Workshop 9: Hoe overleef ik school? – door Jantine Brokking, Eva Prevaes en Jill Geurts. Waar ben je nou beter af? Op een reguliere middelbare school, of toch op het speciaal onderwijs? Altijd als enige dove/CI gebruiker vechten voor begrip, of onderwijs in een speciale setting met andere doven om je heen? Welke keuze bereidt je voldoende voor op participeren in de ‘horende’ maatschappij? Waar voel je je het prettigst bij? Tijdens deze workshop is volop aandacht voor alle aspecten die bij de schoolkeuze een belangrijke rol spelen. Jantine, Eva en Jill delen tijdens deze workshop graag hun ervaringen.   Workshop 10: Dove/SH studenten in een horende onderwijswereld – Jeroen Smits en Lisa Hinderks In een horende onderwijswereld studeren is niet altijd even makkelijk. De omgeving is vaak niet afgestemd op mensen die niet, of weinig kunnen horen. Om een optimale onderwijssituatie te creëren moet veel gedaan worden. Een dove en slechthorende student vertellen over hun ervaringen. Workshop 11: Filosofische gesprekvoering (Socratische methode) – door Victor Tans en Lisa Hinderks  Tijdens deze praktische workshop leer je de uitgangspunten van de ‘filosofische gespreksvoering’. Deze methode kan je goed helpen om inzicht te krijgen in je eigen mening, wensen of behoeftes. Gezamenlijk onderzoeken we een vraag die voor jou relevant is en proberen we te ontdekken waar het voor jou echt om draait! Belangrijk hierbij is dat de deelnemers elkaar niet van een mening proberen te overtuigen, maar ze ondervragen elkaar, ze luisteren nauwkeurig en ze bundelen hun denkkracht. Deze methode helpt je op basis van je persoonlijke kennis en ervaring te komen tot een oordeel, een inzicht of nieuwe kennis. Meer weten? Kom het ervaren! Workshop 12: Laatste ontwikkelingen in de Dovenwereld  Sluiting van het internaat in Haren, ratificatie van het VN-verdrag, veranderingen binnen de tolkvoorziening…. Er gebeurt veel op het gebied de voorzieningen voor Doven. Tijdens deze workshop wordt je bijgepraat over de stand van zaken en over de gevolgen voor jou of je dove kind. Kinderprogramma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
In het kinderprogramma ‘In eigen hand’ is er weer veel leuks te beleven! Kom mee met je ouders, dan maken we er met alle kinderen een fantastische dag van! Een dag die je niet mag missen! Jongerenprogramma 12 t/m 16 jaar Zit je op de middelbare school? Vind je het leuk om andere dove jongeren te ontmoeten, maar heb je geen interesse in de workshops? Dan is het jongerenprogramma echt iets voor jou! Wil je gamen, sporten of een groepsspel doen? Het kan allemaal! Geef je snel op, want het wordt echt gezellig!
 Informatiemarkt
 Ook nu weer zijn er rond de twintig stands, volop interessante informatie voor ouders, jongeren en professionals.
 Toegangsprijs 

De themadag is: • Gratis voor FODOK-leden (het hele gezin) en FODOK-donateurs (1 persoon) • Gratis voor kinderen van FODOK-leden, overige kinderen kunnen niet deelnemen aan het kinderprogramma • Gratis voor leden en vrienden van de Nederlandse Dove Jongeren • € 15,- voor andere belangstellenden (studenten, professionals, niet-leden etc) 

Als je nog geen lid of donateur bent, kan je je ook eerst aanmelden als lid/donateur en je daarna gratis aanmelden voor deze dag. Dan steun je bovendien het werk van de FODOK en de NDJ!
 Lid of donateur worden kan vanaf € 25,00 per jaar. Aanmelden
 Aanmelden voor de themadag is verplicht en kan tot en met 12 maart via de aanmeldformulieren. Wees er snel bij, want: VOL = VOL! Ben je lid van NDJ? Klik hier Ben je lid van FODOK? Klik hier Ben je student? Klik hier Voor vragen kan je ons mailen; info@dovejongeren.nl of info@fodok.nl

Divers Doof zoekt voorzitter

26 Januari 2016

PROFIELSCHETS VOORZITTER DIVERS DOOF Vooraf In totaal zijn er ruim één miljoen mensen in ons land die doof, plots/laat doof of ernstig slechthorend zijn. Om hun belangen nog beter te behartigen hebben de Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), de Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) en de Stichting Plotsdoven en Laatdoven (SPLD) recent de federatieve stichting ‘Divers Doof’ opgericht. Divers Doof beschouwt zichzelf als DE organisatie voor dove mensen, dove kinderen en hun ouders; met of zonder cochleair implantaat, ongeacht hun leeftijd. Zij is daarbij DE informatiebron en HET aanspreekpunt voor onafhankelijke, ervaringsgerichte kennis en deskundigheid. Op alle terreinen waarop belangen van dove volwassenen, dove kinderen en hun ouders, in het geding zijn, zal Divers Doof als spreekbuis naar buiten optreden en adequate informatie verstrek-ken. Doelstelling van Divers Doof Divers Doof heeft ten doel het streven naar een toegankelijke maatschappij met ontplooiings-mogelijkheden voor doven, plots- en laatdoven en ernstig slechthorenden ongeacht hun leeftijd. Namens de aangesloten deelnemers tracht zij dit doel te bereiken door onder meer: • het verzamelen van relevante ervaringskennis en het geven van informatie op een onafhankelijke, begrijpelijke en overzichtelijke manier over doof of plots/laat doof zijn en ernstige slechthorendheid; • het op basis van ervaringsdeskundigheid behartigen van de belangen van dove, plots-/laatdove en ernstig slechthorende mensen richting overheid, zorgaanbieders en onderwijsinstanties, verzekeraars, politiek en bedrijfsleven. Bij het realiseren van de centrale doelstelling is toegankelijke communicatie van essentieel belang, waarbij Nederlandse Gebarentaal (NGT) als volwaardige taal wordt erkend en Nederlands met Gebaren (NmG) als ondersteunend aan het gesproken Nederlands wordt gezien. De verhouding tussen het gebruik van gesproken taal en van gebaren(taal) is van veel factoren afhankelijk en verschilt per individu: ieder maakt daarin zijn eigen afwegingen. Taken voorzitter Ten behoeve van het bestuur is Divers Doof op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. De taken van de voorzitter zijn: • Coördineren en leiding geven De voorzitter is in de eerste plaats coördinator. Hij of zij geeft samen met de andere bestuurders verder inhoud geven aan het beleid van Divers Doof. De voorzitter fungeert als onafhankelijk voorzitter en heeft zelf geen stemrecht. Zodra Divers Doof over een coördinator beschikt, fungeert de voorzitter ook als aanspreekpunt voor de coördinator bij het opstellen van bestuursstukken, werkplannen, etc. • Inspireren De voorzitter inspireert zijn bestuursleden, hij is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het werkterrein van Divers Doof. • Samenwerken en delegeren De voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking. • Bemiddelen Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen, visies en beleidsvoornemens binnen Divers Doof op één lijn te houden. • Communiceren Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de cultuur binnen de stichting. • Representatie De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de deelnemers van Divers Doof, te weten FODOK, SBNDJ en de SPLD. Hij of zij vertegenwoordigt Divers Doof niet naar derden buiten de stichting en behoeft derhalve niet als boegbeeld of woordvoerder van de stichting te fungeren. • Vergaderen De voorbereiding en leiding van een bestuursvergadering is de verantwoordelijkheid van de voorzitter. Kwalificaties en persoonskenmerken De voorzitter van Divers Doof beschikt over de volgende kwalificaties en persoonskenmerken: o Adequaat opleidingsniveau; o Brede bestuurlijke ervaring (liefst ook binnen auditief beperkte doelgroep); o Onafhankelijkheid en kwaliteiten als technisch voorzitter; o Bij voorkeur zelf doof of slechthorend, zo niet, kennis, inzicht en affiniteit met wereld van dove mensen in brede zin; o Goede contactuele en sociale vaardigheden; o Motivator en bruggenbouwer; o Strategische en tactische vermogens; o Enthousiast, initiatiefrijk, daadkrachtig, maar ook geduldig; o Gezonde dosis humor. Vergoeding Voor zijn of haar werkzaamheden ontvangt de voorzitter geen vergoeding. Kosten in de uitoefening van de functie gemaakt, worden aan hem of haar vergoed. Reageren Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Gerard Vijlder, bestuurslid van Divers Doof, via gavijlder1994@kpnmail.nl. Wanneer u daadwerkelijk geïnteresseerd bent om voorzitter van Divers Doof te worden, mail dan uw CV vóór 15 februari a.s. onder vermelding van ‘Voorzitter Divers Doof’ naar het bovengenoemde emailadres. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek in week 8.

112 onvoldoende bereikbaar: levensgevaarlijke risico’s voor doven en zwaar slechthorenden

13 Oktober 2015

Volgens de Rijksoverheid kunnen doven en zwaar slechthorenden met speciale Total Conversation-software via computer, tablet of smartphone bellen met 112. Maar inmiddels blijkt uit testen dat dove en slechthorende bellers niet (goed) contact kunnen krijgen met het alarmnummer. Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS luidt de noodklok: “Dit levert grote risico’s op voor doven en zwaar slechthorenden.” Namens de Rijksoverheid zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Nationale Politie samen verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van 112. In februari 2015 lanceerden zij een oplossing waarmee ook doven en zwaar slechthorenden het alarmnummer 112 zouden moeten kunnen bereiken. Aanvankelijk leek dit een verbetering, maar verscheidene testen maakten in de afgelopen maanden duidelijk dat de bereikbaarheid van 112 nog steeds niet gegarandeerd kan worden. Eénrichtingsverkeer is geen contact In de testoproepen bleek dat testdeelnemers meestal wel contact konden leggen met 112 en dat een opgestuurde tekst arriveerde, maar in meer dan de helft van de testsituaties ontvingen zij geen antwoord in tekst terug van de 112-centralisten. Alsof je als goedhorende belt naar 112 en er wel wordt opgenomen, maar je niet te horen krijgt wat de centralist zegt. “Eénrichtingsverkeer is geen contact”, stelt Wouter Bolier, vertegenwoordiger van Platform Doven, Slechthorenden en TOS op het gebied van 112 en telecommunicatie. “Deze situatie levert grote risico’s op voor elke dove of ernstig slechthorende die acuut hulp nodig heeft.” En de problemen zijn nog niet opgelost. Toen deze testresultaten al vroeg in de testfase bekend werden, startte de Nationale Politie onmiddellijk een onderzoek. Zes weken later (!) meldde het Ministerie van VenJ aan het Platform dat de problemen onder voorbehoud waarschijnlijk op korte termijn zullen zijn opgelost. Tot op de dag van vandaag hebben nieuwe testen nog steeds niet aangetoond dat 112 nu wél goed bereikbaar is. Bolier: “Het uitblijven van verbeteringen, aangetoond met nieuwe, onafhankelijke testen, ondergraaft ons vertrouwen in een goede afloop. We maken ons grote zorgen over de risico’s die de onvoldoende bereikbaarheid van 112 voor doven en zwaar slechthorenden oplevert.” “Volg internationale adviezen bij inrichting 112” Er zijn internationale adviezen opgesteld over de bereikbaarheid van 112, in het zgn. REACH112-project. In REACH112 onderzochten experts op het gebied van telefonie en noodhulpdiensten uit zeven landen de mogelijkheden om in Europa 112 toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Wouter Bolier: “Wanneer nationale alarmcentrales deze Europese richtlijnen volgen, dan weet iedereen zeker dat doven en slechthorenden 112 goed kunnen bereiken. Maar de Nederlandse overheid, via verantwoordelijke partijen VenJ en politie, negeert de aanbevelingen van REACH112. Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS heeft steeds gewaarschuwd voor problemen wanneer je afwijkt van deze aanbevelingen.” Dat is nu ook gebleken uit de testen van afgelopen zomer. Daarom doet het Platform nogmaals een dringend beroep op de overheid, VenJ en de politie om de Europese richtlijnen van REACH112 uit te voeren.

1 2